HYDRODYNAMICKÉ TEPLOGENERÁTORY

V systémoch Quantum-CT niet prvkov na priamy ohrev (ohrievače, elektródy, induktory). Tepelná energia sa uvoľňuje ako výsledok zložitých fyzikálnych procesov, prebiehajúcich v kavitačnom generátore, vzbudenom tokom kvapaliny s určitými parametrami, ktoré sa zabezpečujú vysokotlakovým odstredivým čerpadlom. V takomto zariadení je možné dosiahnuť maximálny súčiniteľ transformácie elektrickej energie na tepelnú energiu. Hlavným fyzikálnym javov, ktorý prináša také prechody energie, je kavitácia, orientovaná určitým spôsobom, a nemajúca ničivý vplyv na konštrukčné prvky kavitačného generátora.

Oblasti použitia:

  • Vykurovacie systémy a systémy zásobovania teplou vodou.
  • Technologický ohrev všetkých druhov kvapalín, vrátane kyselín, zásad a činidiel.

Medzi hlavné výhody hydrodynamických ohrievačov patria:

Univerzálnosť. Pomocou hydrodynamického ohrievača je možné ohrievať hocijaké tekutiny, vrátane vody akejkoľvek kvality. Pri ohreve vody pomocou ohrievača nevzniká kameň.

Autonómnosť. Hydrodynamický ohrievač je samostatným tepelným zariadením. Ohrievač môže mať nasledovné pohony: elektrický motor, spaľovací motor alebo veterné zariadenie. Pri použití v ohrievači spaľovacieho motoru a veterného zariadenia, mechanická energia nemení na elektrickú, t.j. účinnosť ohrevu sa značne zvyšuje.

Čistota a bezpečnosť pre životné prostredie. Hydrodynamické ohrievače neznečisťujú atmosféru spalinami. Neexistuje žiadne nebezpečenstvo požiaru a výbuchu (na rozdiel od plynových, uhoľných a ďalších ohrievačov. Nádoba ohrievača nie je vysokotlaková nádoba.

Technical parameters

Model
Three-phase electric power, kW/hour
Floor space of room to be heated, m2
Thermal efficiency, kcal
Max temperature of heat transfer liquid, °C
Quantum-CT 5
5.5
80-100
5439.5
95
Quantum-CT 7
7.5
110-130
7417.5
95
Quantum-CT 11
11
160-180
10879
95
Quantum-CT 15
15
220-240
14835
95
Quantum-CT 18
18.5
270-290
18296.5
95