Na rozdiel od spoločností, ktoré vyrábajú zariadenia na výrobu bionafty na základe starých “nádržových” technológií, používaných viac ako pred sto rokmi, naša spoločnosť využíva princíp vysokofrekvenčnej magneticko-impulznej kavitácie, používanej v tajných technológiách, čo nám umožňuje dosahovať významných výhod:

Problémy, riešené pomocou týchto zariadení:

  • Spracovanie ropy pred jej krakovaním
  • Získanie homogenizovaného paliva
  • Príprava emulzií, zložených z vody a mazutu
  • Príprava a sterilizácia chladiacich a mazacích kvapalín

Kavitačné reaktory ROTON umožňujú kavitačné spracovanie akýchkoľvek kvapalín v kontinuálnom prietoku s vysokým výkonom. Etanolová extrakcia rastlinných a živočíšnych surovín. Získanie extraktu z kanabisu. Vysoko výkonná výroba odpadu zo šťavy, pyré, pasty. Magneticky impulzný kavitačný reaktor ROTON v pivovarníckom priemysle.

Účel: Hydrodynamický vysokofrekvenčný impulzný dierovač (HVID) ORION-CT je určený na zintenzívnenie procesu vŕtania vrtných dier, bez ohľadu na ich hĺbku a tvrdosť prejdených hornín. Pri použití HVID sa rýchlosť vŕtania zvyšuje do 62%, a stabilita vŕtacieho nástroju (vrtného dlátu) sa zvyšuje na 37%.

О нашей компании

Naša spoločnosť sa zaoberá vývojom hydrodynamických kavitačných zariadení a prístrojov a zariadení, založených na ultrazvukových technológiách.

Činnosť našej spoločnosti je zameraná na nasledovné oblasti:

 • Bionafta: moduly na výrobu motorovej bionafty
 • Vŕtanie: impulzné vysokofrekvenčné zariadenia, určené na intenzifikáciu procesu vŕtania
 • Emulgácia: zariadenia na výrobu stálych vysokodisperzných emulzií
 • Úprava vody: ultrazvukové zariadenia na úpravu a dezinfekciu vody
 • Ohrev kvapalín: kavitačný ohrev ľubovoľných kvapalín
 • Roztopená voda (Projekt): zariadenia na prípravu roztopenej vody.

Všetky naše spracovacie procesy sú patentované.

Untitled-2