Hydrodynamické vysokofrekvenčné kavitačné reaktory s magnetickým impulzom sú najnovšieslová vovýrobebionafty. Najvyššia spoľahlivosť, moderný dizajn, automatizácia, stabilita výsledkov pri akomkoľvek type oleja, minimálne náklady na energiu – všetky tieto vlastnosti robia kavitátorov lídrom našej spoločnosti v oblasti špičkových technológií na výrobu bionafty. Kavitačné reaktory ROTON-B a PULSAR-CT tvoria základ automatických výrobných modulov BIOTRON.